Resultatnedgang for Borealis

Petrokjemikonsernet Borealis fikk i fjor et resultat etter skatt på 42 millioner euro, noe som tilsvarer nesten 346 millioner kroner. Det er en nedgang på 99 millioner euro, eller nærmere 815 millioner kroner, fra året før.