Frykter flere særnorske rentehevinger

Toppene i NHO og LO frykter at Norges Bank vil gjennomføre flere særnorske rentehevinger som vil gi enda større forskjell mellom rentenivået i Norge og andre land.