Politisk streik på trappene

— Folk vil ha en politisk aksjon. De vil ha et politisk opprør mot regjeringens tafatte industripolitikk, sier leder av LO i Stavanger, John Erik Ullestad. Telefonen står ikke på LO kontoret i Stavanger og folk ringer fra hele landet. - Det er et voldsomt press for at noe skal skje.