Nytt vann inn i Blåsjø

Statkraft vil koble enda et vann til det store Blåsjø-magasinet.Denne tilkoplingen skal skje ved at en pumpestasjon og et 500 meterlangt rør som skal frakte vannet 50 meter høyere opp. Prosjektetblir svært lønnsomt for Statkraft.