Oljefunn ved Norne-feltet

Statoil har funnet olje i Stær-strukturen ved Norne-feltet i Norskehavet.