• Finanstilsynet tilbakekaller Acta Asset Management AS’ tillatelser til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet avskilter Acta-selskap

Finanstilsynet tilbakekaller Acta Asset Management AS’ tillatelser til å yte investeringstjenester.