Stor framtidsro i det rogalandske næringsliv

Investeringslysten i rogalandsbedriftene er mye større enn i landet for øvrig, går det fram av Næringslivets økonomibarometer for andre kvartal 2011. Det går mot rekordhøye investeringer i Nordsjøen i 2011.