• På Harestad skole i Randaberg kommune har klasse 9A byttet ut kladdebøker med lesebrett og datamaskiner. I det meste av undervisningen er digitale verktøy involvert. Hilde Moi

Her dropper de skolebøkene

Undervisningen skjer heller på nettbrett, det førte også til at foreldrene ble mer engasjerte.