Heli-One flytter arbeidsplasser fra Sola til Polen

– Rein sosial dumping, sier klubbleder Øyvind Strøm i Norsk Helikopteransattesforbund.

Noen arbeidsoppgaver som i dag gjøres av Heli-One på Sola skal flyttes til Polen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– I praksis er dette rein sosial dumping. Selskapet flytter stillinger til Polen hvor det i stedet for norske lønninger betales polske lønninger. Arbeidsoppgaver som jobber mot drift og produksjon flyttes, noe som fører til at folk i Polen ikke får noen reell forståelse av - og nærhet til - det de jobber med, sier Øyvind Strøm, leder i Norsk Helikopteransattes forbund.

Heli-One er i dag rundt 370 ansatte på Sola. Så langt Aftenbladet kjenner til er det mellom 10 og 20 personer som rammes av flyttingen av arbeidsoppgaver fra Sola til Rzeszow i Polen.

Les også

Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

Eies av helikoptergigant

Selskapet eies av helikoptergiganten CHC og driver med vedlikehold, reparasjon og overhaling av helikoptre.

– Tragisk, dette er stillinger med personell med lang og god kompetanse til å utføre disse jobbene. Arbeidet skal nå utføres av folk uten denne kompetansen i Polen. Det er veldig beklagelig det som skjer nå, men det er bedriftens valg og innenfor styringsretten som vi ikke har noen midler til å nekte, fortsetter Strøm.

Klubbleder Ingve Mjåland i Teknisk Administrativ Forening, TAF, i Heli-One sier at det for tiden er dialog mellom klubben og bedriften. Han ønsker derfor på nåværende tidspunkt ikke å uttale seg i saken.

Det gjør heller ikke daglig leder Tord Wilstrup Torgersen i Heli-One Norge. Han viser videre til en kommunikasjonsrepresentant i CHC som sitter i Aberdeen.

Talskvinne Sue Fay sier at selskapet en stund har sett på kostnadsreduksjoner globalt for å kunne oppnå best mulig effektivitet. Et av disse programmene har vært etablering av servicesenteret i Rzeszow i Polen. Talskvinnen sier at senteret har vært en suksess for CHC og at det framover vil bli sett på muligheter for vekst.

– Når det gjelder innvirkningen på vår norske virksomhet, kan vi ikke kommentere noe konkret på det nåværende tidspunkt ettersom vi er i pågående samtaler med fagforeningen, sier hun.

For videre svar fra CHC er det ikke Sue Fay i CHC, men Elisabeth Skarsbø Moen fra kommunikasjonsbyrået Zynk som svarer følgende på påstanden om at flytting av tjenester er sosial dumping.

– Påstanden om at Heli-One/CHC driver med sosial dumping er galt og noe vi reagerer sterkt på. Som en virksomhet som opererer i flere land og jurisdiksjoner, legger vi stor vekt på å overholde reglene i de landene vi operer i, inkludert det å tilby rettferdig og konkurransedyktig lønn. CHC er et globalt selskap som operer i et globalt marked og derfor er også selskapet strukturert deretter, skriver hun og fortsetter:

– Det betyr at ulike avdelinger er der det er mest hensiktsmessig. Noen ganger sentralisert på ett sted, andre ganger desentralisert.

– Polen er et land med en sterk posisjon i luftfartsindustrien og flere store selskap er lokalisert der. Det gir tilgang på mange erfarne luftfartsansatte med høy kompetanse. I tillegg er Polen innenfor samme tidssone, eller så godt som samme tidssone, som vår største virksomhet, som også er praktisk.

Heli-One eies av helikoptergiganten CHC og driver med service og vedlikehold av helikoptre.
Les også

Miljødirektoratet hardt ut mot Equinor etter oljeutslipp: – Svært alvorlig

– Dårlige erfaringer

Heli-One hadde i 2019 en omsetning på 1,9 milliardre kroner, mens resultat før skatt lå på snaut minus 200 millioner kroner.

– Foreløpig ser det ikke ut til at det blir nedbemanninger for våre ansatte, men at terrenget sonderes. Men dette er en prosess vi klart helst skulle vært foruten. Når arbeids flyttes ut av Norge, er det fordi Ledelse i CHC nok mener at vi er blitt for dyre i Norge, sier klubbformann Per Otto Bråthen Industri Energi i Heli-One Norge.

Les også

Koronakarantene: Haster med løsning for 45 Equinor-ansatte

Øyvind Strøm i Norsk Helikopteransattes forbund mener at det ikke er til å legge skjul på at selskapet nok skulle flyttet så mye som mulig til Polen for å spare kostnader - uten at det nødvendigvis er en suksess.

– Resultatene ved tidligere flyttinger har vært middelmådige, og det har ikke blitt noen suksesshistorier av det de har ønsket å flytte til Polen. Men når det kommer beskjed fra store amerikanskeide konsern, er det lite det norske selskapet kan gjøre med dette, sier Strøm.

Les også

Kritisk til Equinors streikefinte

– Mye arbeid framover

Ifølge Per Otto Bråthen har selskapet relativt lang horisont med masse arbeid framover. Men han ser ulempen ved at slike prosesser kan føre til at det blir sett på andre utflaggingsmuligheter til lavkostland.

– Faren kan være til stede for at dette utarter og at det i neste omgang blir sett på andre områder som kan flyttes på. For en bedrift som oss, som jobber med vedlikehold og reparasjon av helikoptre, er det liten tvil om at dette vil gjøre ting vanskeligere. Planlegging av reparasjon av helikopter er viktig at skjer på basene. Når dette nå skal planlegges fra Polen, er det klart at ting blir mer komplisert. Vi på Sola må for eksempel sende forespørsel til Polen, i stedet for bare å gå inn på kontoret til en kollega. Arbeidet kompliseres og det kan gå ut over kvaliteten, sier Bråthen.

Publisert: