Virke vil ha alkohol i kiosker og bensinstasjoner

Virke Servicehandel frykter dagligvarebransjen vil sluke kiosk- og bensinhandel. Nå har organisasjonen gått til Stortinget med håp om å gi næringen rett til å søke om å selge alkohol.

Iman Winkelman i Virke Servicehandel mener salget av alkohol har ført til en konkurranseulempe for kiosker og betjente bensinstasjoner på flere milliarder årlig.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

En intern undersøkelse i bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel viser at ni av ti kiosk- og bensinforhandlere er bekymret for dagligvarebransjen økende konkurransefortrinn.

– Både kioskbransjen og landets bensinstasjoner har de siste årene har fått stadig større konkurransepress fra etablerte aktører i dagligvarebransjen, sier Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

– Dagligvarebransjen har et konkurransefortrinn som følge av at de kan selge alkohol, sier han.

Winkelman mener at dette sammen med utvidede åpningstider er grunnen til en nedgang i antall kiosker og betjente bensinstasjoner, mens antall dagligvarebutikker har økt.

– Dette er en utvikling vi har sett over tid, men vi var ikke klare over at så mange bekymrer seg over egen fremtid. Dette kan i verste fall føre til at flere betjente bensinstasjoner i distrikter blir borte, sier han.

Konkurransetilsynet varsler 21 milliarder i gebyrer til Norges største dagligvarekjeder

Konkurranseulempe for servicehandelen

Daglivarefasiten viser at antall dagligvarebutikker har økt med 34 i perioden 2016 til 2019. Til sammenligning har det blitt 98 færre betjente bensinstasjoner ifølge tall fra Drivkraft Norge og 157 færre kiosker ifølge analysebyrået Nielsen.

Virke Servicehandel mener at salget av alkohol hos dagligvarenæringen har ført til en konkurranseulempe på flere milliarder årlig.

– I vår virkelighet er det like viktig at kiosker og bensinstasjoner blir gitt muligheten til å søke salgsbevilling for alkohol, sier Winkelman.

Virke Servicehandel ber nå Stortinget sørge for konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet. De ber om en endring av dagens statelige forbud mot alkoholsalg hos kiosker og bensinstasjoner.

– Hvis politikerne ønsker å legge til rette for likt konkurransegrunnlag må de sette forbrukere og konkurranse foran mer smale alkoholpolitiske interesser. Tilgjengeligheten til alkohol kan begrenses på andre, mer bransjenøytrale måter, sier Winkelman.

Sigurd Birkeland i Konkurransetilsynet mener kiosker og betjente bensinstasjoner bør få mulighet til å søke om å selge alkohol.
Konkurransetilsynet: Ølnekt i kiosker og bensinstasjoner gjør drikken dyrere

– Forskjellsbehandling

– Vi ser argumentet om forskjellsbehandling mellom kiosk- og bensinhandel og dagligvarebutikker, sier Sigurd Birkeland.

Han er leder for «prosjekt dagligvare», som er Konkurransetilsynets spydspiss i kampen for bedre konkurranse i bransjen.

– Dersom de får mulighet til å selge alkohol, kan de i større grad utfordre dagligvarebransjen, sier Birkeland.

– Er dere enige i at salget av alkohol har ført til en konkurranseulempe for kiosker og bensinstasjoner?

– Ja, det mener jeg at vi er. Kiosk og bensinhandelen er per definisjon fratatt muligheten til å søke om å selge alkohol. Vi mener ikke nødvendigvis at alle bensinstasjoner skal få lov til å selge alkohol, det vil være en alkoholpolitisk vurdering, men at de per definisjon burde få mulighet til å søke om dette, sier Birkeland.

Stortingets næringskomité skal ta stilling til hvilke tiltak som bør iverksettes for å øke konkurransen i det samlede dagligvaremarkedet. Innstillingen vil komme i forbindelse med stortingsmeldingen om dagligvare 17. desember.

Konkurransetilsynet utvider overvåkningen av dagligvarebransjen – undersøker problemstillinger i verdikjeden for frukt og grønt
Publisert: