Sentralisering av kapital og tapte lokale muligheter

Demografiutvalget med Victor Norman i spissen har nylig levert en omfattende rapport om den demografisk utviklingen i Norge som er høytidelig overlevert til distriktsminister Linda Hofstad Helleland.

JULEGATE: Sandnes sentrum.
  • Tomas Nordbø Middelthon
    Tomas Nordbø Middelthon
    Finansdirektør i Sandnes Sparebank
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Et tiltak som ikke står i en den 214 sider lange rapporten, men som burde vært med. Tiltaket er gratis å iverksette og det virker – garantert. «Gi lokalbankene like konkurransevilkår som de store regionbankene og de utenlandske bankene i Norge»

Intrikate kapitalkravsregler fra Finanstilsynet betyr at mindre banker er pålagt å ha ca 10 prosent egenkapital, de store regionbankene 7,5 proent og de nordiske bankene 5 prosent. Bakgrunnen for kapitalkravet er ønske om solide banker som tøler en støyt, noe 2020 har vist med full styrke er en fornuftig poltikk.

Sett denne: Hvilke næringer vil Vestlandet ha i 2050?

Men hvorfor skal det være ulike rammevilkår for banker i Norge og hva er konsekvensen?

Bankenes bidrag til samfunnsutviklingen er i hovedsak å tilby betalingsløsninger og å allokere kapital som skal bidra til økonomisk vekst, det være seg utlån til bedrifter eller husholdninger. Banktjenester over internett har løst det første samfunnsoppdraget, og det tilbudet videreutvikles dag for dag blant norske banker.

Men hva med allokering av kapital, fungerer kredittgivning like godt over internett?

Har du en ide til en bedrift, eller kanskje du allerede har en bedrift som du ønsker å utvide med en ny fabrikk. Ja, da trenger du kapital og du trenger en bankrådgiver som kan sette opp en finansieringsløsning. Bankrådgiveren må vurdere sannsynligheten for at du lykkes og verdien av pantet på den nye fabrikken. Dessuten vil de ansatte gjerne kjøpe hus, og de trenger lån. Er arbeidsplassen sikker nok til å betjene lånet? Dette er bankhåndverk i praksis. Det egner seg dårlig for internettbehandling og hvis nærmeste bankfilial er to timers kjøretur unna så blir lokalkunnskapen redusert og dermed sannsynligheten for å få innvilget lånet lavere.

I tillegg tilbyr lokale banker attraktive kunnskapsarbeidsplasser, som er sårt tiltrengt i utkants-Norge.

Så hvorfor denne sentraliseringen av kapital?

Det er for meg helt uforståelig, men kapitalkravsregelverket til Finanstilsynet er krevende og er lite tiltalende for politisk oppmerksomhet. Konsekvensene derimot er åpenbare. Kapitalmarkedet er som et badegulv, en millimeters endring i helningen så flytter kapitalen seg.  I praksis må en bank med dobbelt så høyt krav til egenkapital enten senke avkastningskravet til investorene, eller så må prisen ut til kunden økes.

Les også: - Vi skal skape en «Silicon Valley» her på Vestlandet

I det første tilfellet vil investoren finne et annet sted for kapitalen sin og bankens utlånskapasitet reduseres. Hvis prisen til kunde økes, så kan det jo hende at det er like greit å bygge den fabrikken på et sted hvor en storbank er tilstede som kan tilby lavere rente og dermed økt lønnsomhet for grunderen.  Taperen er distriktene hvor de flinke unge talentene ikke får lån til å realisere lønnsomme drømmer. Er det ønsket politikk?

Så er det høyere risiko i bankene som driver kapitalkravene til lokalbankene? Erfaringer fra både oljekrisen i 2014-2016 og Covid nå i 2020 viser det motsatte. Det er storbankene og de utenlandske bankene som har størst tap. Lokalbankene har klart seg fint.

Alt vi cirka 90 lokalbanker etterspør er like konkurransevilkår, vi ber ikke om særfordeler eller støtteordninger. Finanstilsynet er i skrivende stund i gang med det motsatte å øke kapitalkravene ytterligere via økt systemrisikobuffer for standardbanker og økt vekting på næringseiendom. Bare smak litt på ordlyden. «Økt systemrisiko for lokale banker». Jeg vil påstå at det er det motsatte. Økt risiko for systematisk sentralisering av kapital. Men Finanstilsynets skriverbordsbyråkrater er nok helst bosatt i Oslo-området og har ikke demografisk utvikling i sitt mandat.

Publisert: