Kroken på døra for Scandic Hotel

Den direkte årsaken til at hotelldriftenen må avvikles, er at eiendomsselskapet Capona allerede har solgt bygningene til Otium As. De ønsker ny virksomhet inn i bygningene.