Tøffe tak om fisk

Forskerne anbefaler nullfangst av torsk i Nordsjøen neste år, men EU-kommisjonen presses av egne fiskere til å opprettholde årets fangstkvote.