Prosafe lykkes med brønn

Etter at Prosafe måtte gi opp jobben med brønnintervensjon for Statoil på Visund og Åsgard-feltene, melder selskapet at jobben er gjort på Visund.