Oljearbeiderne krever innsyn i flykontraktene

Oljearbeiderne er uten innflytelse når oljeselskapene skriverkjempekontrakter om helikoptertransport på norsk sokkel.