50 millioner til økt oljeberedskap

Myndighetene har brukt over 50 millioner kroner for å bedre beredskapen dersom en oljekatastrofe skulle ramme Nord-Norge.