Mektigste mann i oljå

Olje-Norges mektigste embedsmann tar på seg oppgaven med å få igang det nye selskapet som skal forvalte statens eierinteresser pånorsk sokkel.