SAS skal erobre nye skanser

SAS skal gjenerobre gamle skanser og gjenerobre nye.