Godt resultat for Sparebanken Øst

Sparebanken Øst hadde et resultat etter skatt på 124,4 millioner kroner i 2000, mot 110,2 millioner kroner i 1999.