For lettvint om Finnfast

De påtroppende regjeringspartiene vil ha en mye grundigere utredning av å betale Finnfast med innsparte ferjesubsidier.