Flytter 40 arbeidsplasser

40 arbeidsplasser flyttes fra Karmøy til Forus i brønnservice-selskapet Maritime Well Services.