Teknologi-optimist for oljeutvinning i nord

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) setter sin lit til at ny teknologi kan løse miljøutfordringene ved olje- og gassutvinning i Barentshavet.