Boligprisene skal opp i 2004

Huseiernes landsforbund tror boligprisene skal opp med rundt ti prosent i 2004.