Patent er ikke alltid smart

— Det kan være vanskelig å avgjøre om vi bør patentere de tekniske løsningene vi utvikler. Vi må veie tidsbruken og hva det koster å lage en slik søknad opp mot de eventuelle fordelene, sier daglig leder i Applied Plasma Physics (APP), Arne Thomas Haaland.