Tine investerer mindre på Jæren

Tine-anleggene på Nærbø og Voll får mindre penger til fornyelse av produksjonsutstyr og inventar i år enn det som har vært vanlig. Bakgrunnen er at styret i Tine Norske Meierier har kuttet konsernets samlede investeringsbudsjett for 2002 med rundt 100 millioner til 430 millioner kroner.