Samarbeid over grensen kan gi 15 milliarder

En samordning av virksomheten på norsk og britisk side av Nordsjøenkan bidra til økte verdier for 15 milliarder kroner.