Fnyser av norsk-britisk avtale

— Det er helt uaktuelt for fagforeningene på sokkelen å godta egnetariffavtaler i en felles norsk-britisk sone i Nordsjøen, sierNopef- leder Leif Sande.