Spennende ny sikkerhetsventil

Kunnskapsparkselskapet Fluma lanserer et helt nytt prinsipp forsikkerhetsventiler på ONS.