Inder fikk 70 prosent dyrere forsikring

Han er indisk og må betale 17.000 kroner for å forsikre hus og to biler. Hun er norsk og må betale 10.000 kroner, for det samme huset, og de samme bilene.