Optimisme preger regionen

Jeg er optimistisk på vegne av Vestlands-regionen, sier stortingsrepresentant Tore Nordtun (ap).