Statoil forblir i OED

Regjeringen har bestemt at de allikevel ikke vil flytte forvaltningen av eierinteressene i Statoil fra Olje— og Energidepartementet til Næringsdepartementet.