Venter på jobbtelefon fra Nordsjøen

Egil Harald Berg var radiooperatør på boreriggen «Transocean Prospect» fram til 19. oktober. Da gikk han i land og ut i arbeidsledighet.