«Høyt sykefravær er bra»

Sykefraværet øker når arbeidsledigheten synker, slik er mekanismen. Forklaringen er at når arbeidsledigheten øker, er det de sykeste av oss som mister jobben først.