Antyder mer utflagging

Et av Norges største tankbåtrederier, Knutsen OAS i Haugesund, hari alt fire skip under britiske flagg. Flere bøyelastere kan følgeetter.