Halvparten av de Statoil-ansatte tegner aksjer

Over halvparten av de rundt 12.000 ansatte og pensjonistene iStatoils moderselskap er blant dem som vil kjøpe aksjer ioljeselskapet.