Sentralbanksjefen møter Stortinget

Når sentralbanksjef Svein Gjedrem mandag møter til åpen høring iStortingets finanskomité, er det gått elleve måneder siden SVsØystein Djupedal første gang forlangte at Gjedrem skulle kalles innpå teppet.