Dødsulykke skjerpet sikkerheten i Dolphin

Etter dødsulykken på «Byford Dolphin» har bore— og riggselskapet Dolphin tatt seg i HMS-nakken. Nå begynner resultatene å komme.