Nye runder om nytt redningshelikopter

Justisdepartementet inviterer flere organisasjoner til å være med i vur— deringen om fram- tidens rednings- helikopter.