Optimisme tross negativt resultat i Fjord Line

Rederiet Fjord Line sliter med store underskudd i driftsregnskapet og bidro til negativt resultat i moderselskapet BNR i 2000.