-Ikke behov for kutt i oljeproduksjonen

Tilbud og etterspørsel etter råolje på det internasjonale markedet er i balanse, derfor er det ikke behov for produksjonskutt. Det er Norges og Mexicos oljeministre enige om.