200 klasser vil bli 400

Fylkesdirektør for opplæring i Rogaland, Magne Nesvik, har sans for tanken om 15-elevers klasser.