Klin til med 16 dagers egenmelding

Bedriftslege Ørn Terje Foss oppfordrer myndighetene til å kline til med 16 dagers egenmelding ved sykdom.