Renholds-smekk til Jæren Gardsmeieri

Ledelsen ved Jæren Gardsmeieri legger seg flat for en sterktkritisk inspeksjonsrapport fra Næringsmiddeltilsynet.