Nopef krever utredning om Tjeldbergodden

Nopef mener det ikke er godt nok at Stortinget bare får ett ilandføringssted å velge i for Ormen Lange-gassen.