Økt bruk av oljepenger skal sikre velferdsstaten

Økt bruk av oljepenger skal være med på å sikre velferdsstaten.