Elavgift kommer, men overgangsordninger

Norge vil om kort tid bli tvunget til å oppheve elavgift-fritaketfor industrien, men kan regne med lange overgangsordninger,ordninger helt opp til ti år.