Bør du ha aksje- eller rentefond?

Eurokrisen ulmer i markedene og kan slå negativt ut for de som har investert i fond. Men endrer du porteføljen til å omhandle like stor andel investert i henholdsvis aksje— og rentefond, kan det gi større avkastning, mener partner og avdelingsleder i det frittstående økonomiske rådgivningsselskapet Forvaltningshuset, Jesper Algaard.

Publisert: Publisert:

Jesper Algaard er partner og avdelingsleder i Forvaltningshuset, Bergen.

  • Guro Valland
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Hvordan blir de som har investert i fond påvirket av temperaturen i markedet?

— De opplever nå en lavere avkastning på aksjefond da det hersker stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i enkelte europeiske land. De fleste investerer i aksjer fordi de ønsker høyere avkastning enn hva de kan få i banken. Mange tolker dette synonymt med aksjefond, og kun det. Men vi mener aksjemarkedet kan gi deg dårligere avkastning enn rentemarkedet i perioder over flere år, og en kombinasjon av aksje- og rentefond ville for eksempel de siste fem årene gitt deg høyere avkastning.

— Hvorfor det?

— De siste fem årene har hovedindeksen på Oslo Børs falt med 6.3 prosent, mens våre beregninger viser at en portefølje med 50 prosent i aksjefond og 50 prosent i rentefond i samme periode, har gitt deg en positiv avkastning på fem prosent årlig.

— Hva er forskjellen på rente- og aksjefond?

— Rentefond låner ut penger til stater, kommuner og bedrifter, mens aksjefond eier bedrifter. Alle fond investerer for å få avkastning, men siden de har ulike måter å hente avkastningen på, vil det variere hvilken type fond som får best avkastningen i for eksempel en femårsperiode.

— Så det er sikrere å investere i rentefond?

— Ikke nødvendigvis. Rentefond er ikke ensbetydende med en sikker investering, og det er viktig å ha en grundig forståelse av investeringsmandatet til rentefondet før man velger å investere penger der.

— Hvilke mindre risikofylte investeringer kan man heller foreta da?

— Vi anbefaler kombinasjonen av aksje- og rentefond, heller enn å velge én av dem. Dette gir i sum en risiko de fleste kan leve godt med, samtidig som man får med seg solid meravkastning ut over det å ha pengene i banken.

— Hvilke avkastningsforskjeller har man for henholdsvis rente- og aksjefond?

— Normalt kan man oppnå en risikopremie ved å ha investert i aksjer, sett i forhold til renter. Studier viser at det er fornuftig å forvente en premie på 3-4 prosent over et lengre tidsperspektiv. Det er likevel ikke unormalt å oppleve 10-årsperioder hvor forskjellen er betydelig større, både i positiv og negativ retning.

— Men er det ikke lurt å investere i aksjefond nå som aksjene er så billige på grunn av eurokrisen?

— Det er riktig at aksjer i Europa er billige, når vi ser på aksjekurs mot forventet inntjening. Men usikkerheten i markedet gjør at risikoen likevel er til stede for at denne forventede inntjeningen endres. For eksempel er pris mot forventet inntjening på europeiske aksjer på cirka 10, og studier viser at dette prisnivået historisk sett har vært etterfulgt av påfølgende ti år med høy avkastning, noe som utgjør cirka tjue prosent årlig. Historisk avkastning er dog ingen garanti for fremtidig avkastning.

Publisert: