• I løpet av de siste årene mener professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde at studier og kurs gradvis blir tilpasset støtteordningene og et stadig lavere kunnskapsnivå blant norske studenter.

- Senker studiekravene for å sikre inntektene

Norske høyskoler og universiteter senker kravene til studentene for å unngå stryk og dermed tape inntekter fra staten, mener professor.