• Mange unge vil slite med å betale boliglånet dersom de mister jobben eller blir syk. Str�m Trond J/Aftenposten

Unge rammes hardest økonomisk

En ny undersøkelse viser at 3 av 10 under 30 år, ikke vil klare å betjene boliglånet i mer enn tre måneder dersom de blir arbeidsledig eller arbeidsufør.