Anker Fjord Line-dommen

Kristiansand havnevesen har bestemt seg for å anke dommen i saken mot Fjord Line.